• Hlavní stránka
 • Odrůdy česneku
 • Pěstování česneku
 • Články
 • Česnek v otázkách
 • Fotografie
 • Diskuse
 • Kontakt
 • Mechanizace
 • „Český česnek“
 • Právní okénko
 • Objednání sadby
 • Náhodný snímek

  Česneková odrůda Matin
  Odrůda Matin

  Přihlášení

  Zaregistrovat se

  Poslední diskuse

  Ing. Jan Kozák:
  Hořká sůl je síran hořečnatý. Hořčík bývá ve většině půd v nedostatečném množství, se sírou je to už také tak. Bez půdního … (číst dál)

  Miroslav Fiala: hořká sůl
  Dobrý den, slyšel jsem, že je vhodné v tomto období přihnojit česnek hořkou solí. Pokud ano, v jaké dávce? Děkuji. Přeji hezký den. … (číst dál)

  Ing. Jan Kozák:
  Teď bych ještě vláčel, Afalon bych dal později.

  Ing. Petr Kovanda: Afalon
  Je možné použít Afalon v této době v počátku růstu a nebo až později?

  Ing. Jan Kozák:
  Ačkoliv Afalon do česneku není registrovaný, je použitelný. Někteří pěstitelé ho používali.

  Ing. Jan Kozák:
  Není to špatná volba. Každopádně volte Kristalon s vyšším obsahem dusíku v malém balení je to Start.

  Český česnek v otázkách a odpovědích

  Kapitoly: Pěstování česneku Vlastnosti česnekových odrůd Prodej česneku Web k-cesnek.cz

  Pěstování česneku

  Obecně

  [#]Vyplatí se vůbec česnek pěstovat?

  Česnek se vyplatilo pěstovat při jeho realizační ceně 60 Kč/kg, dnes je jeho cena až čtyřnásobná, takže je to jedna z nejjistějších plodin.
  Pěstování česneku je v současné době velmi výnosným odvětvím. Problémem je nedostatek kvalitní sadby. Proto mnozí začínající pěstitelé nakupují konzumní česnek, který vysazují. Takové zamoření háďátkem jako v loňském roce, jsem ještě neviděl. Takový pěstitel skončil s pěstováním česneku vlastně ještě dřív, než pořádně začal. Mnozí začínající pěstitelé začínají s poměrně velkou plochou, protože nevědí, do čeho jdou a bývají zklamáni. Oni vlastně draze nakoupenou sadbu nevyužijí, ale spíš znehodnotí.

  [#]Jaké jsou podle Vás největší chyby při pěstování česneku?

  Nejčastějšími chybami jsou brzká výsadba (v září) a sázení sadby z pochybného zdroje.

  [#]Jak se česnek rozmnožuje?

  Česnek netvoří semeno, proto se může množit pouze vegetativně. Nepaličáky se rozmnožují výhradně pomocí stroužků, paličáky se mimo to mohou množit i výsevem pacibulek, které se utvářejí v květenství. Mimo toto klasické množení existuje možnost využití tkáňových kultur.

  [#]Jak se česnek šlechtí?

  Šlechtění česneku spočívá ve vyhledávání mutací, případně jejich indukci a následně ustalování těchto mutací. Je to práce zdlouhavá, odborně náročná a hlavně nákladná.

  [#]Jak vypěstovat jednostroužkovou cibuli česneku?

  Jednostroužkový česnek vyrůstá po výsevu pacibulky. Ty vysejte brzy na jaře do hloubky asi 3 cm. Z podzimního výsevu se většinou cibule rozdělí na stroužky.
  V našich podmínkách však tyto jednostroužkové česneky nedorůstají rozměrů, které můžete vidět v některých obchodech. Tam se jedná o česnek pěstovaných v oblastech s malou nebo žádnou zimou, například ve Španělsku nebo v Číně. U nás nedoroste takové velikosti, protože bude mít krátkou vegetační dobu.

  Skladování česneku

  [#]Kde by měl být česnek skladován?

  Místo skladování česneku by mělo být hodně vzdušné – nejlépe v průvanu. Škodí mu příliš vysoká teplota, přímé sluneční záření, naopak mu neublíží mírný mráz.
  Uskladnění česneku před konzumací je v současnosti velkým problémem. Pokud není napadený vlnovníkem česnekovým, vyhovuje mu pokojová teplota a sucho. Tyto podmínky však vyhovují zmíněnému roztoči, který se v teple rychle množí a způsobuje vysychání stroužků. Proto by byla lepší teplota okolo nuly při nízké vlhkosti, tedy určitě ne v ledničce.
  Někteří navrhují skladování česneku před konzumací na balkóně. Česnek sice snáší i teploty pod nulou, obávám se však, že na balkóně bude velké kolísání teploty i vzdušné vlhkosti, které může česneku uškodit.

  Výběr odrůdy

  [#]Ještě nikdy jsem česnek nepěstoval, jakou odrůdu zvolit?

  Doporučujeme vyzkoušet více odrůd (alespoň tři). Úspěch je totiž ovlivněn spoustou faktorů - geografickým umístěním, nadmořskou výškou, složením půdy… Tyto vlastnosti působí jako celek, není proto možné říct, že např. ve východních Čechách je úspěch té a té odrůdy zaručen. Ve zdánlivě stejných podmínkách v různých oblastech roste česnek velmi dobře a jinde velmi špatně. Za zkoušku určitě stojí nejadaptabilnější odrůda Lukan, která ve většině lokalit podává uspokojivý výnos. Pokud by se ani jí nedařilo, pravděpodobně na daném místě neporoste ani žádná jiná odrůda.

  [#]Jak dlouho je možné udržet si vlastní sadbu bez obměňování?

  Záleží na tom, jak se Vám podaří vybrat si správnou sadbu a jak daná odrůda padne do Vaší oblasti. Sadbu je vhodné obměnit, jestliže výkon nebo její zdravotní stav není uspokojující. Může to být po dvou, ale také třeba po dvaceti letech. Tzv. „bezvirózní odrůdy“ je většinou nutné obměnit nejpozději za pět let.

  [#]Mohou se odrůdy česneku svévolně křížit nechtěným opylením?

  Principy, kterými je možné v našich zeměpisných podmínkách česnek množit, tedy sázením stroužků či pacibulek, spadají do vegetativního rozmnožování. Ke křížení tedy dojít nemůže.

  [#]Která vaše odrůda je nejlepší?

  Kdyby byla jedna odrůda všeobecně nejvhodnější, nedělali bychom jich patnáct, ale jen tu jedinou. Musíte si ujasnit, co od pěstované odrůdy očekáváte. I tak doporučuji zkusit nejméně tři a teprve po dvouletých zkušenostech se případně rozhodnout pro jednu.

  Výběr půdy pro česnek

  [#]Po kolika letech je možné na totéž místo vysázet znovu česnek, aby se nesnížil výnos?

  Důvodem obměňování místa pěstování česneku není obava ze snížení výnosu, nýbrž z toho důvodu, že při opakované výsadbě na tomtéž stanovišti se dají očekávat zdravotní problémy. (Jedná se hlavně o Fusarium, Botrytis a Helminthosporium.) Při perfektním zdravotním stavu je možné česnek na stejném místě pěstovat třeba ob rok, při dobrém zdravotním stavu každé čtyři roky, při zhoršeném zdravotním stavu po sedmi letech. Při výskytu háďátka zhoubného nebo bílé sklerociové choroby nikdy více.
  Sázet česnek obrok na stejné místo nese jisté riziko. Znám však případ, kdy pěstitel střídá léta brambory a česnek s velmi dobrým výsledkem. Pokud chcete volit česnek a zelené hnojení, pak bych viděl jako vhodnou hořčici, která dezinfikuje půdu, nebo vikev huňatou. Ta je ozimá, pan Ing. Havránek s ní měl ty nejlepší zkušenosti. Může být problém se získáním osiva.

  [#]Co doporučujete jako předplodinu pro česnek?

  Určitě ne hrách a směsky s hrachem. Samozřejmě nesázet po cibuli nebo póru. Nevhodné jsou ozimé obiloviny, protože ozimý česnek zaplevelují (u jarního nevadí). Po řepě se pozemek špatně připravuje. Velmi vhodná je vikev huňatá (ozimá) a její zapravení do půdy jako zelené hnojení. (Osivo vikve huňaté je však těžko k dostání.) Jako zelené hnojení je výborná i svazenka. Nevidím problém s brambory za předpokladu, že se sází co nejpozději. Po nich je půda v dobrém stavu a dobře se připravuje. Hlavní zásada je, předplodina by neměla být zaplevelená.

  [#]Kdy je vhodné zelené hnojení (např. vikev) zaorat?

  Vikev huňatá je ozimá, proto se musí vysévat na podzim, svazenka asi tři měsíce před zaoráním. Zaorává se asi dva měsíce před výsadbou a zelená hmota musí být řádně zaklopená. Pokud to pluh nezvládne, je lepší porost posekat - lépe se pak zaorává. Louku je vhodné zorat ještě o měsíc dříve. Podle její skladby je možné orat bez herbicidu (a je to lepší) za předpokladu, že není zaplevelená pýrem, pcháčem, šťovíkem apod.

  [#]Jaké jsou nevhodné předplodiny pro česnek?

  Podle našich zkušeností je zcela nevhodnou předplodinou hrách (po něm je česnek silně napadán fuzáriem, ani pozdní výsadba nepomůže), samozřejmě cibule, pór a pažitka. Nevhodnou předplodinou jsou také ozimé obiloviny, a to z důvodu zaplevelování česneku. Jarní obiloviny jsou vhodnější, protože jejich rostliny v zimě zmrznou.

  [#]Je možné sázet česnek po bramborách?

  Obecně se uvádí, že brambory nejsou pro česnek dobrou předplodinou. To však není náš názor. Neblahý vliv brambor (kterým je zvýšená aktivita fuzária) se eliminuje pozdní výsadbou do studené půdy. (Teplota půdy by měla trvale klesnout pod 9°C.)
  Je možné půdu dezinfikovat dusíkatým vápnem, což je však dost nákladné. Aby to však bylo účinné, musí se dusíkaté vápno zapravit (tedy nestačí pouhé rozhození na povrch) do teplé a vlhké půdy (nebo je nutné plochu po zapravení zalít) a malé plochy je vhodné po aplikaci překrýt fólií.

  [#]Je možné sázet česnek po jahodách?

  Pokud nebyly jahody napadeny háďátkem zhoubným, což se stává výjimečně, neměl by s nimi jako s předplodinou česneku být problém. Je však nutné, aby byly zavčas zaorány, aby se jejich rostliny do výsadby česneku v půdě rozložily. To se týká i zeleného hnojení nebo jakýchkoliv rostlinných zbytků.

  [#]Je možné pěstovat česnek v písčitých půdách?

  Půda je jedním z mnoha faktorů, které na rostlinu působí, většinou však v kombinaci s dalšími faktory. Všeobecně se dá říci, že česnek roste tam, kde roste většina běžných plodin. Většině odrůd vadí příliš vysoká hladina spodní vody. Pokud myslíte, že je Vaše lokalita v extrémních podmínkách, je dobré zkusit více odrůd. Doporučil bych Lukan, Havran, Japo II, Slavin, Bjetin.

  [#]Je dobré jamky, do kterých se česnek sází, vysypat pískem?

  Sázení do písku považuji, mírně řečeno, za nesmysl. Je to pracné a v případě malé vlhkosti bude déle trvat, než česnek zakoření, protože písek nezaručuje vzlínavost vody.

  [#]Jak louku upravit na pole vhodné na sázení česneku?

  Co nejdříve proveďte orbu (byla by lepší už na podzim), zelené hnojení (svazenka, hořčice) bez hrachu, zapravení (v případě zaplevelení vytrvalými plevely, např. pýr, pcháč, šťovík, postříkat herbicidem) do konce srpna, před výsadbou použijte kultivátor.

  [#]Kolik potřebuji sadby na 1 ar?

  Spotřeba sadby je orientačně jedna tuna na hektar, tedy deset kilogramů na ar. Záleží na sponu a velikosti stroužků. Lukanu Vám může stačit osm metráků, Havranu budete potřebovat dvě tuny. Hektarový výnos by měl být mezi osmi až deseti tunami z hektaru, pod šest tun je neuspokojivý.

  [#]Dá se česnek pěstovat v květináči při pokojových podmínkách?

  Při pěstování v zimě má rostlina hodně teplo, ale málo světla, proto rychle roste, ale není pevná. Tento způsob pěstování je vhodný pouze pro vypěstování natě, která je křehká a velmi chutná. Pokud byste chtěl vypěstovat v květináči česnekové cibule, bylo by nejlepší květináč po podzimní výsadbě založit venku do země a do místnosti přenést ve druhé polovině února.

  [#]Dá se česnek pěstovat ve skleníku?

  Smysl pěstování česneku ve skleníku bych viděl v pěstování pro nať - něco podobného jako lahůdková cibule. Pěstovat česnek na uskladnění by nemuselo být ve skleníku úspěšné a celkově je to blbost.

  [#]Je možné česnek pěstovat ve výšce 520 m.n.m?

  Samotná nadmořská výška 520 metrů není limitujícím faktorem při pěstování česneku. Kdybychom nemnožili v podobných podmínkách, tak jsme v roce 2012 neměli co prodávat. Přesto doporučuji zkusit pro začátek víc odrůd a ukáže se, které se tam nejlépe daří. Konečně toto doporučení platí i pro nížiny.

  Moření česneku

  [#]Jak nejšetrněji rozdružit česnek na stroužky?

  Nejšetrnějším způsobem je použití vlastních prstů.

  [#]Je lepší mořit bezprostředně před výsadbou, nebo moření provést už v září?

  Protože velké škody na česneku působí roztoč vlnovník česnekový, doporučujeme cibule rozdružit na stroužky a namořit už v září. Po namoření je nutné stroužky rychle vysušit a uložit na větraném místě do doby výsadby. Před vlastní výsadbou se stroužky ještě namoří v roztoku Rovralu Aquaflo. Pokud nemáte kladný vztah k chemii, udělá Vám velkou službu namočení na půl až jednu hodinu do vody a ještě mokré nebo po oschnutí se stroužky vysazují.

  [#]Moří se česnek nejprve v Sulce a potom ještě teplou vodou?

  Pokud se v Sulce moří těsně před výsadbou, není další máčení ve vodě žádoucí. Pokud se v ní však mořilo už v září, namočí se stroužky těsně před výsadbou do vody (nechcete-li použít další chemické ošetření v Rovralu Aquaflo). To urychlí kořenění a tak se také aktivují ochranné látky ve stroužku, takže je schopen se proti napadení chorobami bránit.

  [#]Je možné česnek mořit v hypermanganu?

  Hypermangan je dezinfekční prostředek a jeho použitím určitě nic nezkazíte. Vím, že ho používá víc lidí. Nikdo však nezaložil řádný pokus, aby se prokázalo, jestli namočení v obyčejné vodě nemá stejnou účinnost.

  [#]Působí Sulka proti vlnovníkovi česnekovému?

  Moření česneku v Sulce zavedl u nás pan Ing. Antoním Janýška, CSc. (měl jsem tu čest osobně ho poznat) jako ochranu proti háďátku zhoubnému (Ditylenchus dipsaci), ne proti houbovým chorobám. Doporučoval, aby byly mořeny pouze partie s rizikem jeho výskytu, protože Sulka působí při této době moření fytotoxicky (pálí). Zkrácením doby moření by byl účinek na háďátko nulový (on ani tak není příliš valný). Sulka působí velmi dobře proti vlnovníku česnekovému (Aceria tulipae) včetně jeho vajíček. Protože vlnovník je hlavně škůdcem ve skladu, doporučujeme moření v Sulce už v srpnu nebo září. Na tohoto roztoče spolehlivě stačí doba moření 2 hodiny.

  [#]Je nutné mořit i sadbu z vlastní sklizně?

  Moření je nějaká jistota. Pokud používáte vlastní sadbu a jste spokojen i bez moření, pak nemusí být důvod zaběhnutou technologii měnit.

  [#]Jak využít roztok Sulky po moření česneku?

  Po dalším zředění tím zalijte vysazené stroužky.

  [#]Na etiketě Sulky je doporučeno česnek mořit 6-12 hodin, vy uvádíte jen 3. Proč?

  Myslím si, že mám s česnekem a o česneku více zkušeností a znalostí než producent Sulky. Proto vím, co doporučuji. Moření 6 - 12 hodin se doporučovalo při použití Sulky proti háďátku zhoubnému. Na něj Sulka ani po této době významně nepůsobí, ale na stroužky už působí toxicky. My Sulku doporučujeme jako nejlepší prostředek proti roztoči vlnovníku česnekovému. A na něj 3 hodiny jsou až příliš.

  [#]Mohu česnek mořit Sulkou, když mají stroužky už zelené klíčky?

  Mořit můžete. Ale maximálně 2 hodiny.

  Sázení česneku

  [#]Kdy je vhodný termín na sázení jarního česneku?

  Jarní česneky můžete sázet od podzimu do jara kdykoliv. Při podzimní výsadbě bývá větší výnos, skladovatelnost se nesnižuje. Půvab jarní výsadby spočívá v tom, že se připravuje naráz celý pozemek i na ostatní plodiny, takže se nemusí vyhýbat vysazenému česneku, a není nezbytné ošetření proti houbomilce. Aby česnek nebyl houbomilkou napadán, je třeba počkat s výsadbou na začátek března. Pozdější termín (třeba až začátek května) významně snižuje výnos.

  [#]Které odrůdy se mohou na jaře sázet?

  Pro jarní výsadbu jsou určeny odrůdy: Matin, Benátčan, Mirka a Japo II. Na jaře je také možné nasázet ozimé česneky, které jste nestihli vysadit na podzim. U paličáků se někdy stává, že se cibule nerozdělí na stroužky, ale vytvoří jednostroužkovou cibuli, v některých případech paličáky nevykvetou. Většinou je nutné počítat s opožděným termínem sklizně, ze které nedoporučuji použít česnek na pěstování. Výnos se však dá očekávat uspokojivý.

  [#]Má vůbec smysl sázet malé stroužky česneku?

  Důležitější než velikost stroužků je původ sadby – tedy to, kdy byla daná partie vypuštěna z udržovacího šlechtění do množení. U našich odrůd můžete sázet úplně všechny stroužky – velikost stroužků při výsadbě není přímo úměrná velikosti výsledné cibule.

  [#]Je možné sázet i stroužky, které jsou celé oloupané?

  Při manipulaci s česnekem (během rozdružování na stroužky a moření) se část stroužků úplně oloupe, což však není na závadu. Takovýmto stroužkům není ani nutné věnovat zvláštní péči.

  [#]Je dobré stroužky před výsadbou oloupat?

  Vysázení oloupaných stroužků by nemělo způsobovat potíže. Úmyslné loupání všech stroužků je však naprosto zbytečné.

  [#]Je vhodné po výsadbě zasypat záhon pilinami?

  V letech s přebytkem vláhy by takové řešení nebylo vhodné, protože krčky rostlin by byly stále mokré, což by dopomohlo ke zvýšení výskytu botrytidy. Pokud by byla vrstva pilin do 1cm, jistě by to problém nedělalo. Při vyšší vrstvě by bylo lepší nastýlat mezi řádky, těsně u rostlin nikoliv.

  [#]Co je to „spon“?

  Jedná se o vzdálenost mezi rostlinami a mezi jednotlivými řádky.

  [#]Co je to „orientovaná sadba“?

  Tento výraz používáme pro ruční výsadbu podpučím dolů. „Přísně orientovanou sadbou“ chápeme nejen orientaci podpučím dolů, ale i stejný směr „bříšek“ jednotlivých stroužků.

  [#]Jakým způsobem se má naložit s česnekem, který do zimy začal rašit?

  Toto je jedním z rizik předčasné výsadby, kterou nedoporučujeme. Listy mohou být poškozeny mrazem, což by mělo za následek snížení výnosu. Nedá se doporučit přikrytí porostu chvojím, tím by se rostliny poškodily více než mrazem. Proto raději s ním nic nedělejte.

  [#]Je možné ozimý česnek, který jsme nestihli vysadit na podzim, nasázet na jaře?

  Na jaře můžete vysadit každý česnek, který do té doby vydrží. Někdy se stává u paličáků (např. u Jovanu, Dukátu), že se cibule nerozdělí na stroužky, ale vytvoří jen velkou kouli. Někdy paličáky nevykvetou. Většinou je také opožděný termín sklizně. Z této sklizně bych však nedoporučoval použití česneku pro další výsadbu. Výnos můžete očekávat uspokojivý.

  [#]Je možné česnek do řádků vhazovat místo ručního zapichování?

  Zjednodušení práce vhozením stroužků do řádku se Vám „odvděčí“ snížením výnosu. Raději každý stroužek pečlivě zapíchněte.

  [#]Má česnek začít růst už na podzim?

  Na podzim nad zem nemá narůst nic. Pokud se tak stane, je někde nějaká chyba, např. mělká výsadba. Ještě by tu byla možnost silného napadení sadby fusáriem - to pak také předčasně raší. Ale to bych musel vidět ve skutečnosti.
  Toto riziko přináší mimo jiné i sázení dovozových konzumních česnek. Je to dáno způsobem skladování konzumního česneku. Bude-li normální průběh zimy, česnek Vám nepřežije.

  Hnojení česneku

  [#]Čím je lepší česnek přihnojit, síranem draselným, nebo amonným a kdy?

  Pokud se mluví o přihnojení, je na mysli aplikace hnojiva během vegetace. Protože vůbec nedoporučuji přihnojování čpavkovými hnojivy, tak bych radil přihnojit síranem draselným s první dávkou ledku vápenatého. Pro další roky doporučuji zásobní hnojení Cereritem, nebo smíchat superfosfát se síranem draselným. Pokud jste však dával před výsadbou Cererit, je další přihnojování síranem draselným zbytečné.
  Pro přihnojení dusíkem doporučujeme VÝHRADNĚ ledek vápenatý (15,5 % N), protože je na rozdíl od ledku amonného s vápencem nebo síranu amonného okamžitě přijatelný. Dává se podle potřeby ve 2 - 4 dávkách vždy jeden metrák ledku na hektar, tedy celkem 30 - 60 kg dusíku na hektar. Pokud nechcete zbytečně přidávat vápník, můžete použít při dostatečné listové ploše listová hnojiva.
  Ledek vápenatý se rozhazuje naširoko na povrch. Je silně hygroskopický, takže i v období sucha se do dvou dnů dostane ke kořenům.

  [#]Je možné před výsadbou na pole navést hnůj? Jaký druh použít?

  Chcete-li hnojit hnojem přímo pod česnek, pak musí být hnůj starší, dobře rozložený a musí být smíchán s ornicí (kultivátorem nebo rotavátorem). Běžně sepoužívá hnůj k předplodině a česnek se sází do II. trati. Můžete použít jakýkoliv hnůj.

  [#]V jakém poměru ředit granulovanou močovinu na postřik?

  Používá se pětiprocentní roztok (na 100 litrů roztoku přijde 5 kilo močoviny) v množství 200 - 400 litrů na hektar. Postřik je nutné dělat výhradně večer. (Ani aplikace v průběhu dne, kdy je zataženo, není dostatečně účinná.)

  [#]Je třeba česnek přihnojovat sírou a dá se takto ovlivnit obsah silic?

  Síru česnek potřebuje, proto doporučujeme hnojit před výsadbou Cereritem, protože v něm je draslík ve formě síranu draselného, zatímco v NPK je ve formě chloridu. Přihnojovat Cereritem na jaře je nesmysl, česneku moc nepomůžete, je to spíše hnojení k následné plodině. Máte-li dojem, že je v půdě síry málo, je možné jarní přihnojení síranem draselným, případně nějakým listovým hnojivem s vyšším obsahem síry.

  [#]Je možné po výsadbě navést na záhony česneku vrstvu kompostu?

  Kompostem na povrchu nic nepokazíte, část živin se splaví dolů ke kořenům, zbytek využije následná plodina. Vzhledem k tomu, že kompost bývá kyprý, nebude se tvořit škraloup a pokud česnek vláčíte, bude se to dělat velmi dobře. Česneku se lépe daří ve větší hloubce, mimo zamokřené půdy. Netrpí tolik extrémními výkyvy teploty a vlhkosti. Někdo mi říkal o sázení do hloubky 25 cm, ale sklizeň pak musí být obtížná. Pokud jsem sázel na pole, tak to bylo do 8 cm. Někteří moji smluvní pěstitelé sází až 12 cm a sklizeň z této hloubky je už náročnější.

  [#]Má smysl pole po vysázení česneku hnojit NPK?

  Lepší je Cererit. Přihnojení kombinovanými hnojivy je nesmyslné, ty je třeba zapravit do půdy před sázením, jinak hnojíte až následnou plodinu, ne česnek. Na přihnojení použijte během vegetace ledek vápenatý (15,5 % N).

  [#]Poškodí se česnek (např. spálením) při přehnojením Cereritem?

  Česnek přehnojíte, ale nespálíte. I kdybyste se spletla o desetinnou čárku a pohnojila desetkrát více. Česnek to samozřejmě nevyužije, větší část mohou využít následné plodiny a zbytek si vezmou podzemní vody a to není právě žádoucí.

  Zalévání

  [#]Má smysl česnek zalévat?

  Jak nám ukázaly deštivé roky, česnek nejenže snese hodně vody, ale ještě mu prospívá. Proto klidně zalévejte.

  Květní stvoly

  [#]Má pozdní odstranění květních stvolů vliv na výnos a skladovatelnost?

  Na výnos to má vliv mírný až zcela zásadní, záleží na odrůdě. Pozdní hlávkování může mít také za následek zaplevelení pozemku česnekem z vyvinutých pacibulek. Na skladovatelnost to vliv nemá.

  [#]Je lepší květní stvoly ulamovat, nebo vytahovat z rostlin?

  Nejlepší je ulamování mezi dvěma prsty. Vytahování moc nedoporučuji, někdy se vytáhne celá rostlina, někdy rostliny poléhají, v deštivém počasí zatéká voda až do cibule a znehodnocuje ji.

  Sušení česneku

  [#]Je možné česnek sušit v přepravkách?

  Ano. Je-li česnek ve větší vrstvě, je vhodné jej denně přesypávat, protože jinak uprostřed pomaleji schne. Pokud je v jediné vrstvě, je přesypávání zbytečné.

  Čištění česneku

  [#]Jak nejlépe čistit česnek a nepřijít úplně o nehty?

  Je třeba, aby byl česnek úplně suchý až přeschlý. Použijte kus molitanu, a co nejde dolů, to tam prostě nechte.

  Choroby a škůdci česneku

  [#]Co je to fuzarium?

  Fuzarium a peniciliumFusarium je houbová choroba. Proti fuzáriu je důležitý pozdní termín výsadby v době, kdy teplota půdy trvale klesne pod 9 °C. Ta také umožňuje výsadbu česneku po bramborách, které zvyšují riziko napadení touto chorobou.

  [#]Všemu česneku žloutnou konce listů, co to způsobuje?

  Nejedná se o chorobu. Česnek má teď zvýšenou potřebu dusíku, ale jeho příjem je omezený, proto si potřebné živiny odebírá ze starých listů. Je to odrůdová citlivost, výrazně tu působí stresové faktory (velké sucho, velké mokro, výrazné výkyvy teplot). Přihnojte ledkem vápenatým (15,5 % N) v dávce 1 kg/ar nebo listovým hnojivem se zvýšeným obsahem dusíku (pozor na to, že listová hnojiva obsahující močovinu je nutné aplikovat výhradně večer) a mělo by být po problému. Ledek amonný s vápencem (27,5 % N) je nevhodný. Pokud použijete větší dávku ledku vápenatého, česneku neublížíte, není však spotřebován a hodně se ho vyplaví nebo se jeho účinek projeví až na následující plodině. Lepší je použít dávku menší, ale opakovaně.

  [#]Česnek má světle zelenou barvu, tmavnou mu konce listů. Co se děje?

  Porost je pravděpodobně napaden fusariem. To se obvykle stává při předčasné výsadbě. Může to však být i silná reakce na stresové faktory, např. výrazné výkyvy teplot a vlhkosti. Pokud jsou zdravé kořeny, tak není důvod k pesimismu.

  [#]Listy česneku žloutnou, stonek měkne, je na něm bílý povlak, cibule černá a rozpadává se. Proč?

  Mám obavy, že by se mohlo jednat o bílou sklerociovou hnilobu. Pokud by se tato nepříjemná domněnka potvrdila, pak je jedině možné vysadit novou sadbu na nový pozemek.
  Podívejte se na ni v našich fotografiích, případně v článcích (Pavel Havránek: Proč je důležité vědět o česneku víc). Napadené rostliny i zdánlivě zdravé rostliny z okolí minimálně půlmetru je třeba odstranit z pole v nějaké nádobě, ať se netrousí zamořená půda. Tyto rostliny můžete spálit (velice špatně hoří), vyvézt do lesa či do remízku, kde je jasné, že se nic pěstovat nebude a ani se to odtamtud neroznese. Určitě nedávejte do biologického odpadu, který se kompostuje a hrozí riziko rozšíření nákazy.
  V žádném případě nezalévejte. Co přežije, určitě nepoužijte na sadbu. Po sklizni rozhoďte dusíkaté vápno (skutečně je potřeba vápno dusíkaté, jiné je neúčinné) v dávce alespoň 400 kg / ha, zapravte do půdy, bude-li sucho, zalijte a překryjte fólií. Na postiženém pozemku (i přes uvedenou desinfekci) nepěstujte česnek, cibuli, pažitku, pór ani jiné botanicky příbuzné rostliny po dobu aspoň deseti let. Nejlepší je takový pozemek zatravnit. Pozor: hniloba se přenáší také na obuvi a na nářadí. Bílá sklerociová hniloba může mít pouze dva zdroje: infikovanou sadbu nebo infikovanou půdu. Já vždycky tvrdím, že se bílá sklerociová hniloba v našich množitelských porostech, z nichž se dodává sadba, nevyskytla. Kdyby se u některého množitele vyskytla (což už se také stalo), pak taková partie je prodávána jako konzumní česnek. Naše kontroly množitelských porostů jsou velmi pečlivé. Takže jsem jednoznačně přesvědčen, že zdrojem je Vaše půda. Ani není nutné, aby byl česnek či příbuzné rostliny na tomto pozemku pěstovány. Velmi často se stává, že jsou zamořeny pozemky kolem vodních toků, zvláště pokud byly někdy zaplaveny.

  [#]Jak je možné, že cibule napadené háďátkem zhoubným, se mohou jíst, ale nemohou se dál pěstovat?

  Typické příznaky napadení háďátkem zhoubnýmVlevo napadení háďátkem zhoubnýmHáďátko jíte pouze z cibulí, které byly napadené těsně před sklizní, takže již nebyly viditelně poškozeny. Cibule napadené do začátku června jsou zcela zničené. Je-li pro škůdce příznivé počasí - dostatečná vlhkost, dokáže zničit celý porost na 100 %. Dalším problémem je to, že háďátko se nespecializuje pouze na česnek, může Vám zlikvidovat cibuli, brambory i jahody. V půdě přežívá několik let, přenáší se i na obuvi nebo na nářadí.

  [#]U česneku mi některé stroužky narostly nad cibulí, jak to?

  Jedná se o abiotickou (neparazitickou) poruchu, kterou trpí všechny širokolisté nepaličáky. Její frekvence je ovlivněna danými podmínkami, ale které to přesně jsou, to se zatím neví. Jde vlastně o prodloužení zkráceného stonku z cibule, který vynese středové stroužky o něco výš, někdy dokonce ve dvou patrech. Není bez zajímavosti, že takto vytažené stroužky jsou kvalitní sadbou. Po vysetí takto vzniklých pacibulek vyroste opět nepaličák. (Tedy nepaličák se tímto způsobem nemění na paličák.)

  [#]Cibule česneku je po rozkrojení sklovitá, má našedlou barvu, cibule je místy propadlá. Byl česnek nakažen při sušení?

  Nejde o chorobu, česnek jste prostě upekl. Buď při sklizni zůstal dlouho na slunci, nebo při sušení na něho svítilo slunce. Pokud by bylo sušeno ve stínu při vysoké teplotě (např. u střešního hřebene), byly by znehodnoceny všechny stroužky.

  [#]Jaké přípravky se používají jako ochrana proti houbomilce?

  V současné době jsou pro ochranu proti houbomilce registrovány: Karate se Zeon technologií 5CS (0,1 %), Reldan 22 (0,2 %) a Reldan 50 EC (0,1 %). Stříká se v době náletu mouchy v předjaří, jakmile teplota vzduchu po tři následující dny dosáhla minimálně 10 st. Celsia, přičemž česnek ani nemusí rašit. My používáme Reldan, jeho účinnost trvá podstatně déle než u Karate. Tady však píšu o šlechtitelských porostech, kde záleží na každé rostlině.
  U malých ploch bych spíš doporučoval překrytí bílou netkanou textilií a sledování, zda je houbomilka v dané oblasti přítomna a zda její škody přesahují náklady na ošetřování.

  [#]Jak poznám houbomilku?

  Houbomilka je moucha podobná masařce, ale kratší, kouřová křídla a NÁPADNĚ POMALÝ LET. Postižení je patrné od začátku května, v té době je možné larvu v rostlině najít, ale jakýkoliv chemický zásah je už neúčinný. Napadené rostliny se začnou kroutit, po vyjmutí ze země můžete v podzenmí části nalézt asi třímilimetrovou, víceméně bezbarvou muší larvu, tzv. strusku (nemá hlavu, nemá nohy).
  Česnek napadený houbomilkou je sice slabší, dá se však použít jako sadba.

  [#]Jaký použít postřik proti plísni?

  Rez na česnekuJakýkoliv postřik česnekového porostu fungicidem je NESMYSLNÝ. S jedinou výjimkou: v případě napadení rzí (až po polovině června) je možné použít přípravek Ortiva. Ale určitě z ekonomických a hlavně ekologických důvodů ho nepoužívejte preventivně.

  [#]Stroužky mají na sobě po oloupání hnědé tečky. Čím je to způsobené?

  Předpokládám, že se jedná o Vekan. Je to vada, která se v některých letech objevuje, v jiných ne. Nemá to vliv ani na chuť ani na skladovatelnost ani na sadbovou kvalitu. V roce 2011 toho bylo hodně, proto jsme dali vzorek na rozbor zdravotního stavu do laboratoře Státní rostlinolékařské správy. (1. stránka a 2. stránka výsledků testů.) Nebyla objevena žádná houbová ani bakteriální infekce. Proto soudíme, že se jedná o fyziologickou poruchu (možná ovlivněnou příjmem živin).

  Pacibulky

  [#]Kdy je dobré pacibulky pro výsev sklidit?

  Sklízí se v době zralosti cibule a suší se jako celá rostlina nebo se květenství při sklizni oddělí a suší samostatně. Do výsevu se uskladní na suchém větraném místě. Pokud se vysévá na jaře, přemrznutí pacibulkám ve skladu nevadí.

  [#]Kdy a jak se pacibulky vysévají?

  Pacibulky se vysévají na jaře i na podzim. Některé odrůdy (většinou ty, které vytvářejí velké pacibulky), vytvářejí při podzimním výsevu cibule dělené na jednotlivé stroužky (dorůstají však malých velikostí), při jarním výsevu je převaha cibulí kulatých, nedělených. Morfologicky je pacibulka i stroužek přeměněný pupen, proto i jejich výsadba by měla být ve stejném termínu.
  Pacibulky se sází asi 3 cm od sebe i 3 cm hluboko. Není potřeba dávat je jinam než ostatní česnek.

  Herbicidy

  [#]Jaký doporučujete herbicid?

  Porost česneku poškozený herbicidemNejlepší zkušenosti jsou s herbicidem Stomp. Podle potřeby ho můžete aplikovat už v březnu nebo třeba až koncem dubna. Jeho účinek trvá asi tři měsíce. Může se použít i opakovaně: na podzim a na jaře.

  [#]Lze herbicid Targa využít místo Stompu?

  Targa Super 5 EC je listový gramicid - hubí tedy pouze trávy (čeleď lipnicovité) a je přijímán listy. Stomp je preemergentní herbicid proti mnoha různým druhům plevelů. Nelze je zaměňovat. Myslím si, že každý kořenový herbicid negativně ovlivňuje růst i ošetřované plodiny. Zaplevelení je samozřejmě mnohem horší.

  [#]Je použití herbicidu nutností?

  Určitě není. Pokud zvládnete svou plochu mechanicky, je to nejlepší. Myslím si, že každý kořenový herbicid negativně ovlivňuje růst i ošetřované plodiny. Zaplevelení je samozřejmě mnohem horší.

  Vlastnosti česnekových odrůd

  Vlastnosti odrůd

  [#]Mají tzv. „ruské paličáky“ nějaké společné vlastnosti?

  Ruské česneky je souhrnný název pro skupinu klonů, které se vyznačují malým počtem velkých stroužků (obvykle 4 - 6) a pocházejí z různých částí bývalého SSSR. Jejich nevýhodou je mírná, ale pro gurmány nepříjemná pachuť. Proto my s nimi nepracujeme, ačkoliv jsem jich kdysi měl přes 200 klonů. Do letošního roku jsem je považoval za dosti odolné proti chorobám, dnes už vím, že to tak není. České registrované odrůdy vycházející z českých krajových odrůd jsou v chuti ušlechtilejší. Jako alternativu těchto odrůd Vám můžeme nabídnou český Jovan nebo Havran, které také tvoří malý počet stroužků dorůstajících velkých rozměrů.

  [#]Kam zmizela odrůda DHV? A co JP633?

  Odrůda DHV byla zaregistrována pod názvem Havran, odrůdu JP633 naleznete pod jménem Japo II.

  [#]Co se stalo s odrůdou Vinar?

  Odrůda Vinar vlastně neexistuje, protože pro jistou závadu neprošla registračním řízením. My jsme však očekávali její registraci a začali jí dělat propagaci. Toho využili různí spekulanti a prodávají pod tímto názvem cokoliv, co chtějí draze prodat.

  [#]Které česnekové odrůdy jsou vhodné pro osoby s citlivým žlučníkem? A která odrůda je zdraví nejvíc prospěšná?

  Porost BjetinuZákazníkům s citlivým žlučníkem můžeme nabídnout naše odrůdy Bjetin a Blanin. Je-li však některá odrůda zdraví prospěšnější než jiná, to nevím, ale dost o tom pochybuji.

  [#]Mají francouzské odrůdy stejnou chuť jako české?

  Francouzi mají v Evropě (možná i na světě) nejvíc registrovaných odrůd. Některé jsou chutné, ale ne všechny. V letošním roce (2011) bylo do koštu česneku na festivalu česneku v Buchlovicích zařazeno větší množství francouzských odrůd, jednoznačně však návštěvníci lépe hodnotili odrůdy české. Nešlo však o žádnou soutěž anonymních vzorků, ale o možnost seznámit návštěvníky s jejich různou chutí. Není bez zajímavosti, že nejlépe byl hodnocen nepaličák Anton.

  [#]Která z Vašich odrůd je nejostřejší?

  Rozdíly v ostrosti jsou malé, mnohými lidmi sotva postřehnutelné. Asi nejostřejší bude Slavin, Jovan, Havran. Naopak nejmírnější odrůdou je Blanin, ale to neznamená, že by byl na úrovni čínského. Ostrost česneku hodně závisí na stanovišti. Proto na Festivalu česneku v Buchlovicích dáváme na košt všechny odrůdy vypěstované na jednom místě.

  [#]Jaký je výnos z kilogramu sadby?

  Množitelský koeficient, což je poměr hmotnosti sklizně k výsadbě, je dán počtem stroužků. Např. Jovan jich tvoří 6, Lukan 11, Benátčan 15. Je však nutné započítat nějaké ztráty.

  [#]Jaký je přibližný hektarový výnos u česneku?

  Výnos je závislý na množství jedinců na ploše a na odrůdě. Ve srovnání paličáků a nepaličáků vychází trochu lépe nepaličák. Velmi dobrý výnos je asi 10 tun z hektaru, 5 tun lze považovat za nedostatečný.
  Největší výnos, s nímž jsem se v praxi setkal, byl u pěstitele v obci Lutopecny v okrese Kroměříž. Tam pěstitel vysázel 100 kg Vekanu na 3 ary - porost byl hustý jako obilí. Sklidil asi 1 tunu (960 kg bylo v sadbové kvalitě a jistě měl i nějaký odpad), což v přepočtu znamená přes 30 tun z hektaru.

  [#]Jaký je rozdíl mezi sadbovým a konzumním česnekem?

  Porost BjetinuVzhledově jsou úplně stejné, rovněž je můžete stejně použít v kuchyni. Sadba však musí na rozdíl od konzumního česneku splňovat určité parametry týkající se hlavně zdravotního stavu. Já osobně vždy varuji před sázením konzumního česneku neznámého původu, protože si můžete na pozemek zanést bílou sklerociovou hnilobu nebo háďátko zhoubné. Když sníte tisíc háďátek, tak si toho ani nevšimnete, když si přitáhnete do zahrady jediné, můžete se navždy rozloučit s pěstováním nejen česneku a všech cibulových rostlin, ale i některých dalších plodin, např. jahod.
  Při nákupu Vám na požádání musí prodejce předložit potvrzení o kvalitě standardní sadby (nebo jiný adekvátní dokument při prodeji importované sadby) a visačku. Z obojího musí být zřejmé, že se jedná o sadbu. Pokud nakupujete u seriózních obchodníků, pak máte velkou jistotu, že to tak je. Neseriózní obchodník si objedná pytel sadby a na získané doklady pak prodává třeba metráky. Sadbu určitě nekoupíte u silnice a většinou ani na výstavách. U naší sadby máte navíc jistotu, že v ní není bílá sklerociová hniloba (toto deklarujeme nad rámec zákona o oběhu osiva a sadby).

  [#]Mají lepší skladovatelnost paličáky, nebo nepaličáky?

  Obecně lze říct, nejlepší skladovatelnost mají nepaličáky, zvláště odrůda Benátčan. Z paličáků mají nejdelší skladovatelnost odrůdy Mirka a Jovan.

  [#]Co je za odrůdu, která tvoří velké jednostroužkové cibule?

  Jedná se o česnek vypěstovaný z pacibulek v oblastech s malou nebo žádnou zimou, např. ve Španělsku nebo v Číně. Pokud si vysejete pacibulky u nás, nedorostou takové velikosti, protože budou mít krátkou vegeteční dobu.

  [#]Jak poznat jednotlivé odrůdy česneku?

  Tohle nedokážu popsat. Je třeba porovnat všechny známé znaky odrůd (barva obalových suknic cibule, barva obalových suknic stroužku, tvar cibule, tvar stroužku, počet stroužků, uspořádání stroužků v cibuli, tuhost suknic, pevnost cibule atd. S třicetiletými zkušenostmi je to jednodušší, ale také často tápu.

  [#]Co je to „bezvirózní sadba“?

  Výchozí materiál je ozdraven minimálně od jednoho viru, povinně od OYDV (virus žluté zakrslosti cibule). Snahou je ozdravení od dvou až tří dalších hospodářsky významných virů. V česneku je však virů daleko víc. Proto výraz bezvirózní dáváme do uvozovek, protože absolutně bezvirózní česnek neexistuje ani v lasboratorních podmínkách. Výhodou tohoto materiálu je to, že dává vyšší výnos, jeho nevýhodou zase to, že v dalších letech pěstování se výnos postupně snižuje až na neuspokojivou úroveň. Přesto je tento proces několikaletý, zatímco francouzské bezvirózní odrůdy vyžadují každoroční nákup sadby.

  Prodej česneku

  Obecně

  [#]Kde se dá koupit Vaše sadba?

  Naše česneková sadba se dá koupit v dobrých semenářských obchodech, přímo u nás každou sobotu v září, případně přijímáme objednávky na posílání poštou na dobírku. Tyto objednávky přijímáme pouze tehdy, kdy je na našem webu zveřejněn objednávkový formulář. Pokud formulář není aktivní, nemá cenu posílat objednávku e-mailem – nebudeme ji moci přijmout. Termín, kdy se formulář začne na našem webu zobrazovat, je stanoven na 1. května. Bude k dispozici tak dlouho, dokud si lidé neobjednají takové množství česneku, jaké budeme na daný rok odhadovat. Naše sadba se neprodává na tržištích, výjimkou je snad olomoucká tržnice, kde má stálé prodejní místo pan Bartoň – tomu tam sadbu dodáváme. Rovněž na internetu je většina prodejců na štíru s dodržováním legislativy. Bez obav koupíte přes internet u Hlavíků (Agri Slatinice) a od Bobra z Hradce Králové. Ale co je důležité – každý prodejce musí na požádání doložit patřičnými dokumenty, že prodává sadbu. Sami prodáváme také na Festivalu česneku v Buchlovicích.

  [#]Je sadba česneku mořená?

  Námi (a valnou většinou producentů) dodávaná sadba česneku mořena není. Naše sadba není ani nijak chemicky ošetřená ve skladu, což znamená, že neupotřebená sadba může být použita v kuchyni.

  [#]Prodáváte také pacibulky?

  Naším komerčním produktem je výhradně česneková sadba, s pacibulkami neobchodujeme.
  Podle zákona o oběhu osiva a sadby je rozmnožovacím materiálem česneku, který může být uveden do oběhu, celá (nerozdružená) cibule.

  Cena

  [#]Jaká je cena česneku pro tento rok?

  Cenu pro aktuální rok stanovujeme až v srpnu. Je to z toho důvodu, že jsme nuceni reagovat na ceny konzumního česneku, neboť není žádoucí, aby cena sadbového česneku byla nižší než cena česneku konzumního. (Lidé by pak místo konzumního kupovali na jídlo kvalitní sadbu, které je v Česku nedostatek.) Cena je poté výrazně uvedena na našich stránkách.

  Objednání

  [#]Prodáváte také konzumní česnek?

  Naším produktem je česneková sadba.
  Konzumní česnek míváme v malém množství pro drobný prodej v sobotu v Poběžovicích. Jeho množství však nedostačuje ani pro ty, kteří si přijedou, proto jej není možné objednat a nechat si poslat. Objednávky pro drobný prodej neregistrujeme - kdo přijde, ten koupí.

  [#]Posíláte česnek i na Slovensko?

  Bohužel obchodujeme pouze na území České republiky s českými subjekty v českých korunách a v režimu české legislativy. Pokud chcete poslat sadbu poštou, je nezbytné najít si v České republice prostředníka.

  [#]Jakými způsoby je možné objednat si u vás česnek?

  Objednávky na česnek přijímáme pouze přes objednávkový formulář zveřejněný na našem webu, kde se začne zobrazovat 1. května a bude tam do té doby, než bude objednána předpokládaná produkce pro daný rok. Pokud se formulář na stránkách nezobrazuje, nemá smysl snažit se provést objednávku jiným způsobem – nebudeme ji moci přijmout.

  [#]Je lepší objednat jarní odrůdy česneku na jaře, nebo na podzim?

  Na podzim máme vyprodanou veškerou sadbu, a to včetně jarních odrůd. Odrůdy, které plánujete nasázet až na jaře proto objednávejte s těmi ozimými v dubnu předchozího roku. (Objednávky na česnek přijímáme prostřednictvím tohoto webu od 1. května, česnek posíláme v průběhu měsíce září.)

  [#]Je možné objednat sadbu i poté, co se nezobrazuje na stránkách objednávací formulář?

  Objednávání v době, kdy se na stránkách formulář nezobrazuje, je zbytečné. Vaši objednávku nebudeme schopni přijmout.

  [#]Jaké je nejmenší možné objednatelné množství česneku?

  Žádné množství není tak malé, abychom je odmítli poslat. I při 2 kilech není na škodu objednat více odrůd a vyzkoušet, které se v daných podmínkách bude dařit lépe.
  Nejmenší jednotka, kterou můžeme poslat, je 1 celá cibule česnekové sadby. Její průměrná hmotnost je 50 - 60 gramů.

  Doručení česneku

  [#]Dovážíte česnek, nebo si musí zákazník dojet?

  Zákazníky, kteří si u nás česnek objednají, můžeme rozdělit do tří skupin:
  - drobní zákazníci odebírající méně než 2 celé 20kilogramové pytle;
  - velkoodběratelé – kupující minimálně 2 celé 20kilogramové pytle;
  - obchody.
  Zákazníkům z první skupiny posíláme česnek balíčkem na dobírku, případně zasíláme sadbu po předchozí platbě převodem. S velkoodběrateli je nutné se předem dohodnout, ve kterém z našich skladů a kdy si mají zboží vyzvednout. Do maloobchodů po dohodě česnek dovážíme.

  [#]O jaké hmotnosti balíte pytle česneku?

  Jeden pytel česneku váží 20, 10 či 5 kg.

  [#]Zabývá se Vaše firma vývozem česneku do zahraničí?

  V České republice je kvalitní sadby českého česneku nedostatek, nemáme tedy potřebu svůj produkt vyvážet. Dodáváme však sadbu i svým slovenským obchodním partnerům.

  [#]Je možné si česnek koupit přímo u vás?

  Nabízíme možnost přímého prodeje česneku u nás v Poběžovicích. Jedná se o prodejní akce, které se konají každou sobotu v září (opravdu jen v září a jen v sobotu), jsou určeny pro menší zakázky, kdy zákazník preferuje osobní kontakt před posláním sadby poštou. Sortiment pro tento prodej není možné dopředu rezervovat.
  Otevřeno máme od 8 do 17 hodin.
  Při tomto sobotním prodeji maloodběratelům přijímáme platby pouze v hotovosti a jen v českých korunách.

  Podvody s česnekem

  [#]Potkal jsem se s nepoctivým prodejcem. Co s ním mohu provést?

  Adresujte tento podnět Státní zemědělské a potravinářské inspekci. Je možné využít formulář na jejich webu.

  Web k-cesnek.cz

  K citacím

  [#]Ve kterém roce byl web k-cesnek.cz založen?

  Doména k-cesnek.cz byla založena roku 2007, kdy na ni byl přesunut obsah z webu, který pocházel (pravděpodobně) z roku 2002. Záleží na Vás, které datum chcete (nebo máte) pro citaci použít.

  [#]Je možné si tuto stránku kopírovat?

  Jednotlivé části tohoto webu je možné kopírovat pouze s uvedením řádného a funkčního odkazu vedoucího na tento web.
  Kopírování celé stránky je zbytečné. Pokud chcete návštěvníky svého webu podělit o tento obsah, použijte raději odkaz. V budoucnu určitě budeme otázky i odpovědi doplňovat, a tak by bylo zbytečné, aby se někde nacházela neaktualizovaná verze. Není nutné tuto stránku jinde zálohovat. Jedná se o jeden ze způsobů naší propagace, proto se nemusíte bát, že po čase zmizí.

  [#]Jak je možné odkázat na jednotlivé části této stránky?

  Kliknete-li na značku křížku [#], který je uveden u každé otázky, zobrazí se Vám v adresním řádku prohlížeče adresa, která vede na konkrétní část stránky.

  [#]Mohu přidat vaše fotografie na svůj web?

  Obrázky z těchto stránek smíte použít pouze v případě, že od nás obdržíte výslovný souhlas.

  Diskuse na stránkách

  [#]Potřeboval bych určit odrůdu česneku. Jakou část rostliny mám vyfotit?

  Dobrá je celá rostlina včetně květenství a detail cibule zbavené obalových suknic.

  [#]Nevadí vám, když využiju vaši diskusi k inzerci?

  Reklama na našich stránkách je možná pouze formou placené inzerce. Ozvěte se nám na e-mail, domluvíme se na podrobnostech.
  Reklamní příspěvky v diskusi budeme mazat nebo obsaženou reklamu skrývat (podle toho, zda budeme chtít zachovat zbytek inzerátu).

  [#]Jak mohu do příspěvku přidat odkaz?

  Abychom zabránili spamovým příspěvkům, nejsou povoleny odkazy na externí stránky. Odkazy v rámci našeho webu se vytvářejí automaticky během ukládání příspěvku. Jsou uplatňována následující pravidla:
  - Název odrůdy se převádí na odkaz mířící na popis
  Příklad: „Pěstuji Bjetin“ se převede na „Pěstuji Bjetin
  - Unikátní názvy stránek se převádějí na klikací odkaz
  Příklad: „Nahlédněte na stránku Právní okénko“ → „Nahlédněte na stránku Právní okénko
  - Z adres kapitol Pěstování česneku vznikají klikatelné odkazy
  Příklad: „Podívejte se na http://www.k-cesnek.cz/pestovani.php#suseni“ → „Podívejte se na Pěstování česneku » Sušení
  - Nadpisy z Česneku v otázkách se převádějí na odkaz
  Příklad: „Mohou se odrůdy česneku svévolně křížit nechtěným opylením?“ → „Česnek v otázkách » Mohou se odrůdy česneku svévolně křížit nechtěným opylením?
  - Adresy otázek Česneku v otázkách následované mezerou se převádějí na text
  „http://www.k-cesnek.cz/cesnek-v-otazkach.php#n74 “ → „Česnek v otázkách » Je možné si tuto stránku kopírovat?
  - Překládají se adresy stránek odkázaných z menu (na stránkách vlevo) a seznamu článků
  „Viz http://www.k-cesnek.cz/pestovani.php a http://www.k-cesnek.cz/cesnekovy-podvod.php“ → „Viz Pěstování česneku a Česnekový podvod